Amb tota la situació que estem vivint en aquests moments, i la incertesa del que pugui succeïr en el futur, són moltes les veus que intenten analitzar i buscar respostes i solucions, i perquè no, intentar fer aflorar tota aquella informació que els poders fàctics intenten anagar. Es per aquest motiu que torna a sorgir el debat etern, de la credibilitat de segons quines fonts d’informació. La opisició entre els mitjan de comunicació tradicionals i les noves plataformes d’opinió com són els Blogs.

Image

L’objectivitat ha estat sempre un argument al que s’ha agafat la professió periodística i els mitjans de comunicació més tradicionals, per reclamar un prestigi i una credibilitat, que es denega als Blogs, precisament perquè qualsevol te la possibilitat d’expressar la seva opinió.

Així doncs, com diu Lara Tíscar, depèn de l’autor, la qualitat de les informacions donades, i en la línia d’autors com C. Wright Mills, reconeix la impossibilitat de poder ser objectius, ja que només el fet de la presència d’un autor, amb la seva motxilla plena de prejudicis, experiències anteriors, ideologies…. ja impossibilita aquesta plena objectivitat. Valora la subjectivitat, però acompanyada d’honestedat i transparència. Per tant, és necessària una certa proximitat i empatia de l’autor amb allò que està analitzant, buscant un punt mig entre la ingenuïtat de pensar que es pot assolir una neutralitat científica i l’escepticisme i pensar que tot és vàlid.

El periodisme empresarial,  necessita atribuir aquesta suposada objectivitat als mitjans tradicionals, per poder treure’n un rendiment econòmic, agafant-se a l’efecte educatiu i de veritat absoluta que creuen que provoquen en la societat que els consumeix. En canvi, tal i com expressa l’article, La Violència en la Mirada d’autors varis, no es tant important fixar-se en els efectes socials dels mitjans de comunicació com ens els usos que es fa d’aquets mitjans, ja que les persones tenen criteri i capacitat crítica per poder crear la seva pròpia opinió.

Per tant d’aquí la grandesa dels blogs, que permet obtenir diferents visions i opinions, que si es fan amb responsabilitat i transparència, ajuden a la persones a entendre el que passa a la nostra societat, però sempre amb llibertat. Aquesta concepció enllaça amb les teories que es basen en la intersubjectivitat i autors com Habermas, que parla de la importància de la interacció entre els individus, perquè tots tenen capacitat per poder efectuar un anàlisis i elaborar la seva pròpia opinió, i del diàleg d’aquestes diferents visions, i la interpretació que un en fagi, considera que és la manera d’apropar-se més a aquesta anhelada objectivitat. Per tant la subjectivitat és un element més a tenir en compte alhora de poder elaborar un discurs concret, i per tant els blogs, com a plataforma que dona veu a qualsevol individu, se’ls ha de considerar igual de Vàlids que els mitjans tradicionals, amb la mateixa credibilitat i perquè no, igual de periodístics.

Anuncis

COMUNIQUEM!

Posted: Març 9, 2012 in Uncategorized
Etiquetes: , ,

L’home és un animal social[1], com deia Aristòtil, l’home és un animal que necessita relacionar-se amb els altres, que té una necessitat de comunicar-se amb la resta de la societat. Anem configurant la nostra personalitat  i ens configurem també a partir de la nostra interacció amb els altres. Però no només els individus, l’evolució de les societats i  els canvis socials, tenen a veure, com diu Manuel Castells, amb molts factors:  polítics, econòmics, culturals… però en tots ells hi juga un paper fonamental la informació, el control d’aquesta, o la utilització que se’n fa.

La forma en que ens comuniquem ha anat canviant al llarg de la història, els avenços tecnològics, han influït de forma determinant en les diverses  formes de comunicació. Internet, la tecnologia 3G, les tablets, smartphones, les xarxes socials… Ens han posat en un nou escenari, que de ben segur està canviant i reformulant el que entenem per comunicació.

La intenció d’aquest Blog, és obrir un espai de debat i opinió sobre les TIC’s, fer una reflexió i un anàlisi sobre tot el que fa referència a la comunicació, com un calaix de Sastre on poder parlar i opinar sobre la societat de la informació i la comunicació de masses.


[1] zoon politikon